Produkter

sildakongen2-white-plate-fish-green-WIDE

Silden

«Havets sølv»

fish tail

Fisken

Fiskes hele året

Atlanterhavssilden fiskes langs norskekysten og i Norskehavet gjennom hele året. Det mest intensive fisket foregår imidlertid i fiskens gyteområder i februar og i områdene hvor silden overvintrer mellom september og januar. Vi tar opp vår sild fra oktober til januar fordi den da er av beste kvalitet, har høyest innhold av vitaminer og næringsstoffer og viktigst av alt er det i dette tidsrommet den smaker aller best. 

Sild er fullpakket med mineraler som er viktige for å opprettholde et sterkt skjelett. Silden gir deg også kalsium, magnesium og fosfor, tre næringsstoffer som kroppen din bruker til å lage hydroksylapatitt, mineralkomplekset som lager tenner og bein. Sildens proteininnhold nærer også beinene dine ved å hjelpe deg med å lage proteiner, for eksempel kollagen, som også bidrar til beinstyrke.

Gyter langs norskekysten

Silden er den potensielt største bestanden i Norskehavet og har hele sin voksne livssyklus her. Variasjonen i sildebestanden, som kan svinge med opptil 15 millioner tonn, betyr etter alt å dømme mye for økosystemet.  Norsk vårgytende sild, også kjent som storsild, gyter langs Norskekysten, fra Lindesnes til Vesterålen. Silden beiter i områdene mellom Norge, Færøyene, Island, Jan Mayen, Svalbard og Bjørnøya, og overvintrer på skiftende plasser innenfor beiteområdet og i norske fjorder. Også oppvekstområdet for umoden fisk finnes langs Norskekysten, spesielt i Barentshavet.

Clupea Harengus

Sild er en fisk i sildefamilien, Clupeidea, som består av over 200 arter, fordelt på seks underarter. Navnet sild blir brukt om mange av de ulike artene i sildefamilien. De viktigste og mest utbredte sildeartene tilhører imidlertid sildeslekten Clupea, og atlanterhavssilden (Clupea harengus) er den av sildeartene vi benytter i våre produkter.

Silden svømmer i store stimer som kan inneholde så mange som flere millioner enkeltsild. Fisken lever stort sett av plankton, hovedsakelig små krepsdyr, og er mest aktiv om natten. Sild gyter i februar-mars, når vannet inneholder akkurat passe temperatur og saltholdighet, og blir kalt «havets sølv» på grunn av sin farge og økonomiske betydning.

Rik på omega-3 fettsyrer og vitamin D

I motsetning til andre fiskearter har ikke silden benete, men myke finner

Et kjennetegn for Atlanterhavssilden er den særegne sirkelen av små tenner øverst i munnen.

Atlanterhavssilden kan bli 45 cm lang
og veie opp mot 680 gram