Produkter

tradition-shield

Fisken som bygget

Haugesund

sildakongen

Sildakongen Produksjon AS

Om sildakongen

Sildakongen Produksjon AS reiste sitt kongerike tilbake i 1988. Den gang var vi lokalisert på øya Utsira som ligger i havgapet like utenfor Haugesund. I 2003 flyttet virksomheten til fastlandet på Åkra og i 2018 flyttet vi til flotte, nye lokaler på Husøy i Karmøy kommune. Her ligger vi sentralt plassert i forhold til Haugesundregionen og for videre logistikk ut til resten av verden. 

Vår misjon er å beholde ekte helnorsk produksjon av sildeprodukter for å bevare optimal smak, kvalitet og ikke minst viktige norske arbeidsplasser – med miljøet i fokus.   Vår visjon er å sitte øverst på tronen som enhver konge! Alle skal ha muligheten til å nyte Sildakongens produkter – uansett om du er bosatt i kongeriket eller ei.

Mangfoldig næringsliv

Med silda som basis vokste det fram andre næringer. Sildeeksportører utrustet flåten og seilte på Nordlandsfiske og Islandsfiske, og drev utenrikshandel i fraktfart. Sildeforedlingen utviklet seg mot slutten av århundret fra salting til ising og fartøyene fra seil til damp. Handelsfolk og håndverkere arbeidet i et stadig større marked. Det vokste fram småindustri som fabrikasjon av oljeklær til sjøfolk og fiskere. Bysamfunnet etterspurte landbruksvarer og veibygging i 1860- og 1870-årene åpnet opp for handelsjordbruk i distriktet. Den dag i dag er Karmsundet en av landets mest trafikkerte skipsleder og mange arbeidsplasser i Haugesund er tilknyttet den maritime sektoren innen skipsbygging, rederi og utdanning.

Clupea Harengus

Sild er en fisk i sildefamilien, Clupeidea, som består av over 200 arter, fordelt på seks underarter. Navnet sild blir brukt om mange av de ulike artene i sildefamilien. De viktigste og mest utbredte sildeartene tilhører imidlertid sildeslekten Clupea, og atlanterhavssilden (Clupea harengus) er den av sildeartene vi benytter i våre produkter.

Silden svømmer i store stimer som kan inneholde så mange som flere millioner enkeltsild. Fisken lever stort sett av plankton, hovedsakelig små krepsdyr, og er mest aktiv om natten. Sild gyter i februar-mars, når vannet inneholder akkurat passe temperatur og saltholdighet, og blir kalt «havets sølv» på grunn av sin farge og økonomiske betydning.

Rik på omega-3 fettsyrer og vitamin D

I motsetning til andre fiskearter har ikke silden benete, men myke finner

Et kjennetegn for Atlanterhavssilden er den særegne sirkelen av små tenner øverst i munnen.

Atlanterhavssilden kan bli 45 cm lang
og veie opp mot 680 gram